Siostry Felicjanki PrzemyślLike Page

“Kochać, nazywa się dawać…”

Panie, pozwól każdej z nas
być małą, brązową kropką nad “i”
trafną i śmiałą puentą
historii przed wiekiem rozpoczętej
aby na dźwięk nazwy felicjanka
mówiono:
“szczęśliwa jak samo szczęście”
i wszystkich wokół tym szczęściem zaraża…
Prosimy, niech świat nas czyta
jak znak bardzo czytelny
przejrzysty i prosty
jak nutę pochwalna na cześć Boga
jak znak równania
obydwu przykazań miłości
jak plusk kamyka w głębie
co zostawia po sobie w kręgach

tęsknotę za nieskończonością
jak wierną odpowiedź
na pełne fantazji Boskie pomysły
jak małą brązową kropkę nad “i”
w pytaniu o sens istnienia
stawianym
przez ludzi na drogach do do nikąd

Zofia Kamila Truszkowska urodziła się w Kaliszu w roku 1825, w głęboko religijnej i patriotycznej rodzinie ( Józefa i Józefy Rudzińskiej ). Od najmłodszych lat Zofię cechowała wielka pobożność objawiająca się w gorącej modlitwie, miłości bliźniego i zamiłowaniu do umartwień. Cechy te rozwijała w sobie stając się w 1854 roku członkinią Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, działającego przy kościele św. Krzyża w Warszawie, gdzie od 1830 roku mieszkała rodzina Truszkowskich. Pragnieniem Zofii było, aby każdemu potrzebującemu : dziecku, kalece, choremu, starszemu, głodnemu zapewnić opiekę i godziwe warunki życia. Korzystając z pomocy rodziny i ludzi „ dobrej woli” wynajęła na poddaszu przy ulicy Kościelnej 10 dwa pokoje, gromadząc w nich dzieci i starsze kobiety i dając tym początek dziełu pod nazwą Instytut Panny Truszkowskiej. Towarzyszką Zofii w jej przedsięwzięciach stała się kuzynka Klotylda Ciechanowska. Obydwie często prowadziły swych podopiecznych przed figurę św. Feliksa z Kantalicjo, znajdującej się w kościele Ojców Kapucynów przy ulicy Miodowej, i stąd wywodzi się późniejsza nazwa Zgromadzenia.
27. 05. 1855 roku jako tercjarka Trzeciego Zakonu św. Franciszka, Zofia przyjęła nowe imię- Angela, Klotylda zaś – Weronika . Angela, chcąc stać się całkowitym darem dla innych, pod kierunkiem O. Honorata Koźmińskiego- kapucyna 21. 11. 1855 roku wraz z Weroniką uroczyści oddaje się pod opiekę Maryi, przyrzekając poświęcić się na Jej służbę. Datę tę przyjęto jako dzień powstania Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. W roku 1857 roku s. Angela wraz z innymi dziewięcioma członkiniami, przyjęła habit zakonny i przejęła kierownictwo nad siostrami jako przełożona generalna i matka duchowa Zgromadzenia.
Dzieło podjęte przez Matkę Angelę rozwijało się bardzo dynamicznie- siostry, których liczba stale wzrastała podejmowały apostolstwo w zakładanych przy współudziale Matki schroniskach dla dzieci, staruszek, opiekowały się chorymi w domach, pielęgnowały ubogich, więźniów, powstańców, a także poprzez opiekę medyczną i naukę apostołowały w ochronach wiejskich.

Matka Angela służyła Zgromadzeniu zarówno pracą, modlitwą jak i cierpieniem, które było cechą charakterystyczną całego Jej życia. Przez 40 lat dźwigała krzyż głuchoty, a nowotwór w sposób dotkliwy wyniszczył Jej organizm. Zmarła 10.10. 1899 roku w Krakowie ( 3 września 1899 roku kardynał Puzyna wręczył osobiście ciężko chorej Założycielce dekret zatwierdzający Zgromadzenie oraz egzemplarz Konstytucji z aprobatą Stolicy Świętej ) i pochowana została w kaplicy Sióstr Felicjanek na Smoleńsku. Uroczystej beatyfikacji, a tym samym ogłoszenia Matki Angeli- błogosławioną dokonał 18.04. 1993 roku w Rzymie Papież Jan Paweł II.

“Za mało jednego życia
choćby najdłużej trwało.
Wybaczcie moje szaleństwo!
Jeden płonący stos, gdy tyle ślepych dróg
nie wystarczy…
Ognisk trzeba więcej!
Chciałam przez wieki nieprzerwanie
spalać się i świecić w was i wami.

Matka jest nieśmiertelna
tylko przez życie przedłuzone
w każdej ze swych córek,
kiedy w nich tętni
jej nieskażona pierwsza miłość

Nie skazujcie mnie na śmierć
pozwólcie mi żyć
dla Kościoła
w czasach dzisiejszych – wami.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s