Światowe porozumienie ds. migracji

polGodność człowieka
Organizacja Narodów Zjednoczonych pracuje

obecnie nad porozumieniem światowej konwencji dla
migrantów (Global Compact for Migration), pierwszym
wynegocjowanym porozumieniem międzyrządowym
obejmującym holistyczne i kompleksowe aspekty
wszystkich wymiarów migracji międzynarodowej.
W ramach przygotowań Watykan opublikował plan
działania dla rządów, którego celem jest zapewnienie
praw człowieka i godności wszystkim migrantom,
uchodźcom i przesiedleńcom. Ich „ostatecznym
celem jest budowanie trwałego wspólnego domu dla
wszystkich”.
Pierwszy projekt Global Compact for Migration
poświęca cały rozdział tematyce handlu ludźmi wśród
migrantów, uchodźców i przesiedleńców. Raport
z 2016 r. stwierdza, że handel ludźmi jest zawsze
wykorzystywaniem słabości człowieka. Ludzie będący
w drodze, przemieszczający się, są najbardziej narażaną
populacją w dzisiejszym świecie. Migranci i uchodźcy
są narażeni na niebezpieczeństwo na każdym kroku,
od chwili, gdy są zmuszeni opuścić swój dom, do czasu
gdy znajdą się w kraju, który ich przyjmie.
Trudno jest określić liczbę migrantów

i uchodźców, którzy stali się ofiarami handlu
ludźmi, bez względu na przyczyny opuszczenia
domu: klimat, wojnę domową, czy trudności
ekonomiczne. Międzynarodowa Organizacja ds.
Migracji przeprowadziła wywiady z uchodźcami we
Włoszech, którzy podróżowali wzdłuż Centralnej
Drogi Śródziemnomorskiej łączącej Afrykę Północną
z Europą. Stwierdzono, że 76% respondentów
odpowiedziało, że doświadczyli co najmniej jednego
ze wskaźników handlu ludźmi. 82% z ponad 4000
kobiet, które wyemigrowały z Nigerii w 2016 roku,
padło ofiarą handlu ludźmi.

Publikując Watykański Plan Działania, Papież
Franciszek stwierdził, że bezpieczeństwo osobiste i
godność ludzka powinny być traktowane priorytetowo
w stosunku do bezpieczeństwa narodowego. Módlmy
się, aby wspólnota międzynarodowa odniosła
sukces w opracowywaniu globalnego porozumienia

dotyczącego bezpiecznej, uporządkowanej migracji
zapewniając to, czego ci, najbardziej bezbronni ludzie
na świecie, potrzebują do godnego życia.
Sr Maryann Agnes Mueller, N

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s