Siostry Felicjanki

Aktualnosci: Krakow, Warsaw, Przemyśl

Światowe porozumienie ds. migracji

polGodność człowieka
Organizacja Narodów Zjednoczonych pracuje

obecnie nad porozumieniem światowej konwencji dla
migrantów (Global Compact for Migration), pierwszym
wynegocjowanym porozumieniem międzyrządowym
obejmującym holistyczne i kompleksowe aspekty
wszystkich wymiarów migracji międzynarodowej.
W ramach przygotowań Watykan opublikował plan
działania dla rządów, którego celem jest zapewnienie
praw człowieka i godności wszystkim migrantom,
uchodźcom i przesiedleńcom. Ich „ostatecznym
celem jest budowanie trwałego wspólnego domu dla
wszystkich”.
Pierwszy projekt Global Compact for Migration
poświęca cały rozdział tematyce handlu ludźmi wśród
migrantów, uchodźców i przesiedleńców. Raport
z 2016 r. stwierdza, że handel ludźmi jest zawsze
wykorzystywaniem słabości człowieka. Ludzie będący
w drodze, przemieszczający się, są najbardziej narażaną
populacją w dzisiejszym świecie. Migranci i uchodźcy
są narażeni na niebezpieczeństwo na każdym kroku,
od chwili, gdy są zmuszeni opuścić swój dom, do czasu
gdy znajdą się w kraju, który ich przyjmie.
Trudno jest określić liczbę migrantów

i uchodźców, którzy stali się ofiarami handlu
ludźmi, bez względu na przyczyny opuszczenia
domu: klimat, wojnę domową, czy trudności
ekonomiczne. Międzynarodowa Organizacja ds.
Migracji przeprowadziła wywiady z uchodźcami we
Włoszech, którzy podróżowali wzdłuż Centralnej
Drogi Śródziemnomorskiej łączącej Afrykę Północną
z Europą. Stwierdzono, że 76% respondentów
odpowiedziało, że doświadczyli co najmniej jednego
ze wskaźników handlu ludźmi. 82% z ponad 4000
kobiet, które wyemigrowały z Nigerii w 2016 roku,
padło ofiarą handlu ludźmi.

Publikując Watykański Plan Działania, Papież
Franciszek stwierdził, że bezpieczeństwo osobiste i
godność ludzka powinny być traktowane priorytetowo
w stosunku do bezpieczeństwa narodowego. Módlmy
się, aby wspólnota międzynarodowa odniosła
sukces w opracowywaniu globalnego porozumienia

dotyczącego bezpiecznej, uporządkowanej migracji
zapewniając to, czego ci, najbardziej bezbronni ludzie
na świecie, potrzebują do godnego życia.
Sr Maryann Agnes Mueller, N

Advertisements

About CSSF

Congregation of the Sisters of St. Felix Mission of the Felician Sisters As Felician Franciscan Sisters, called by God, we cooperate with Christ in the spiritual renewal of the world. The Charism of the Congregation of the Sisters of Saint Felix of Cantalice is to imitate Blessed Mary Angela’s boundless love of God and surrender to God’s Will in compassionate service, total availability, concern for the salvation of all people.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 21, 2018 by in Uncategorized.
%d bloggers like this: