Intencje na cały rok

Intencje FKSPiOS na cały rok

MARZEC

INTENCJA: Za ludzi starszych i chorych oraz tych, którzy nie mają odpowiedniej opieki socjalnej i medycznej.

MODLITWA: Boże, Ojcze nasz, Twojemu miłosierdziu polecamy ludzi starszych i chorych oraz tych, którzy nie mają odpowiedniego zabezpieczenia socjalnego i medycznego. Spraw, prosimy, aby otrzymali właściwą opiekę i aby ich potrzeby zostały zaspokojone z godnością i szacunkiem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KWIECIEŃ

INTENCJA: O ochronę stworzeń i środowiska naturalnego.

MODLITWA: Boże, Stworzycielu nasz, Tobie zawierzamy nasz świat, który jest domem dla wszystkich pokoleń. Spraw, prosimy, aby ludzkość uświadomiła sobie sacrum natury. Aby szanowała całe stworzenie, dążyła do rozwoju świata, nie naruszając równowagi ekologicznej, przywracała do pierwotnego stanu i odnawiała zasoby ziemi, aby uratowała przed skażeniem i zniszczeniem dostęp do czystej wody oraz środowisko życia i pracy ludzi, szczególnie  ubogich. Prosimy Cię o umocnienie wartości, które przedkładają potrzebę zachowania istnienia człowieka na Ziemi ponad czerpanie doraźnego zysku. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s